MÓN ĂN ĐẶC SẮC
CÀ RI GÀ XANH
ĐẬU HŨ SỐT CHUA NGỌT
RAU MUỐNG ĐỎ LỬA
TẰM MẶC HÙNG
THỊT BÒ GÁC BẾP
XÔI LÀO
CANH CÁ CHUA LÀO
CANH NẤM BA ĐỐNG CHÍ